تغییرات مرتبط با ویکی‌نور:خودآموز

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۳ بهمن ۱۴۰۰ ‏۰۳:۵۹
   
نام صفحه:

‏۲ بهمن ۱۴۰۰

     ‏۲۲:۳۰  ویکی‌نور:صفحه تمرین‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (۰). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏؛ Yaalatif‏]
      ‏۲۲:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (-۱٬۵۵۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۲۲:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۵۵۰). . Yaalatif (بحث | مشارکت‌ها) (الگو امامان جمعه)

‏۱ بهمن ۱۴۰۰

     ‏۱۵:۳۱  ویکی‌نور:صفحه تمرین‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (۰). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏؛ Yaalatif‏ (۵×)]
      ‏۱۵:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (-۲٬۷۳۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۵:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۶۴). . Yaalatif (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن)
 جز    ‏۱۵:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷۱). . Yaalatif (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن)
 جز    ‏۱۵:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۶۳). . Yaalatif (بحث | مشارکت‌ها) (+)
 جز    ‏۱۵:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (+۶۶۴). . Yaalatif (بحث | مشارکت‌ها) (+)
 جز    ‏۱۳:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۷۷۴). . Yaalatif (بحث | مشارکت‌ها) (الگو خبرگان قانون اساسی)

‏۳۰ دی ۱۴۰۰

     ‏۲۳:۴۶  ویکی‌نور:صفحه تمرین‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (۰). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏؛ Yaalatif‏]
      ‏۲۳:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (-۱٬۵۷۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۲۳:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۵۷۸). . Yaalatif (بحث | مشارکت‌ها) (الگو خبرگان رهبری)

‏۲۹ دی ۱۴۰۰

     ‏۲۲:۱۴  ویکی‌نور:صفحه تمرین‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (-۲٬۰۲۹). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)؛ Yaalatif‏ (۲×)]
      ‏۲۲:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (-۱٬۷۵۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۲۲:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۷۵۱). . Yaalatif (بحث | مشارکت‌ها) (الگو جامعه مدرسین)
      ‏۱۷:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (-۱٬۸۴۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۷:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (-۱۸۸). . Yaalatif (بحث | مشارکت‌ها) (الگو شورای نگهبان)

‏۲۸ دی ۱۴۰۰

     ‏۲۳:۵۱  ویکی‌نور:صفحه تمرین‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۲٬۰۲۹). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏؛ Yaalatif‏ (۴×)]
 جز    ‏۲۳:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲۷). . Yaalatif (بحث | مشارکت‌ها) (الگو آیت‌الله خامنه‌ای)
 جز    ‏۲۳:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۹۰۲). . Yaalatif (بحث | مشارکت‌ها) (الگو آیت‌الله خامنه‌ای)
      ‏۲۱:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (-۲٬۵۵۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۹:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴۷). . Yaalatif (بحث | مشارکت‌ها) (الگو شیعه‌شناسی)
 جز    ‏۱۹:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲٬۴۰۶). . Yaalatif (بحث | مشارکت‌ها) (الگو: شیعه‌شناسی)

‏۲۶ دی ۱۴۰۰

     ‏۲۰:۳۲  ویکی‌نور:صفحه تمرین‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (۰). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏؛ Yaalatif‏]
      ‏۲۰:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱٬۷۶۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۹:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۷۶۲). . Yaalatif (بحث | مشارکت‌ها) (الگو کتاب سال حوزه)