تغییرات مرتبط با کاشف‌الغطاء، مهدی

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۰ تیر ۱۳۹۹ ‏۱۶:۲۰
   
نام صفحه:

‏۱۴ تیر ۱۳۹۹

     ‏۱۲:۳۶  کاشف‌الغطاء (ابهام زدایی)‏‏ (۹ تغییر | تاریخچه) . . (+۲٬۳۹۴). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۹×)]
      ‏۱۲:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۲:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۲:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (+۴۴۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۳۸۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۱:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۴۰۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۱:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۳۲۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۰۳:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۰:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (+۵۰۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۰۰  کاشف‌الغطاء، حسن‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۸). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۱:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۸۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۰:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (-۲۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
     ‏۱۰:۵۸  آل کاشف‌الغطاء، علی‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۸۷۶). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۴×)]
      ‏۱۰:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (+۸۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۰:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۰۹:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۰۹:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (+۷۷۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۹:۵۵  کاشف‌الغطاء، جعفر بن خضر‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۸۵). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۰۹:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۰۳:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (+۸۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۹:۳۸  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۴×)]
      ‏۰۹:۳۸ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 497052 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «آل کاشف‌الغطاء، علی» علامت بزن. ‏
      ‏۰۹:۳۷ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 497052 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «آل کاشف‌الغطاء، علی» علامت بزن. ‏
      ‏۰۰:۴۲ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 497687 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «کاشف‌الغطاء (ابهام زدایی)» علامت بزن. ‏
      ‏۰۰:۲۶ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 503096 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم» علامت بزن. ‏

‏۱۳ تیر ۱۳۹۹

     ‏۲۲:۱۷ (سیاههٔ تأیید نسخه) . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 501258 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «انصاری، مرتضی بن محمدامین» علامت بزن. ‏