تغییرات مرتبط با یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۸ مرداد ۱۳۹۸ ‏۱۳:۳۳
   
نام صفحه:

‏۲۶ مرداد ۱۳۹۸

 جز   ‏۱۸:۵۷  قمی، عباس‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'اي ' به 'ای ')
     ‏۱۳:۰۰  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۱۳×)]
      ‏۱۳:۰۰ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 440103 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «طباطبایی (ابهام‌ زدایی)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۵۹ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 440070 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «طباطبایی (ابهام‌ زدایی)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۵۹ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 440070 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «طباطبایی (ابهام‌ زدایی)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۵۹ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 440070 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «طباطبایی (ابهام‌ زدایی)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۵۶ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 440084 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «بروجردی، حسین» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۵۶ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 440040 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «بروجردی، حسین» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۵۶ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 440040 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «بروجردی، حسین» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۵۶ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 440070 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «طباطبایی (ابهام‌ زدایی)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۵۵ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 440040 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «بروجردی، حسین» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۵۵ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 440040 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «بروجردی، حسین» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۴۹ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 440100 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۴۲ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 440084 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «بروجردی، حسین» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۳۴ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 440040 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «بروجردی، حسین» علامت بزن. ‏
 جز   ‏۱۲:۵۹  طباطبایی (ابهام‌ زدایی)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'آیت‌الله سيد حسن طباطبايى قمى' به 'آيت‌الله سيد حسن طباطبايى قمى')
 جز   ‏۱۲:۴۹  میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
 جز    ‏۱۲:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'میرزای شیرازی (ابهام زدایی)' به 'میرزای شیرازی (ابهام‌ زدایی)')
 جز    ‏۱۲:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - '(ابهام‌زدایی)' به '(ابهام زدایی)')
 جز   ‏۱۲:۴۱  بروجردی، حسین‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
 جز    ‏۱۲:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'طباطبایی (ابهام زدایی)' به 'طباطبایی (ابهام‌ زدایی)')
 جز    ‏۱۲:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - '(ابهام‌زدایی)' به '(ابهام زدایی)')
 جز   ‏۱۲:۴۰  حکیم، محسن‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
 جز    ‏۱۲:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'طباطبایی (ابهام زدایی)' به 'طباطبایی (ابهام‌ زدایی)')
 جز    ‏۱۲:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - '(ابهام‌زدایی)' به '(ابهام زدایی)')