كتاب الحدود (للمنتظري)

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
(تغییرمسیر از کتاب الحدود)
پرش به: ناوبری، جستجو
کتاب الحدود
NUR00600J1.jpg
پدیدآوران منتظری، حسینعلی (نویسنده)
عنوان‌های دیگر

شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام. برگزیده. کتاب الحدود. شرح

کتاب الحدود فی مباحث الزنا و اللواط و السحق و القیاده
ناشر دار الفکر
مکان نشر قم - ایران
چاپ 1
موضوع

حدود (فقه)

فقه جعفری - قرن 7ق.

حلی، جعفر بن حسن، 602 - 676ق. شرایع الاسلام فی مسایل الحلال و الحرام - نقد و تفسیر
زبان عربی
تعداد جلد 1
کد کنگره
‏BP‎‏ ‎‏182‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏3‎‏ ‎‏ش‎‏40238
نورلایب مشاهده
کتابخوان مشاهده


كتاب الحدود تأليف آیت‌الله حسينعلى منتظرى در باب حد زنا و لواط در سال 1400ق مى‌باشد.

اين كتاب توسط انتشارات دارالفكر قم در 200 صفحه به قطع وزيرى و به زبان عربى چاپ و منتشر شده است.

مصادر كتاب در پاورقى و فهرست تفصيلى موضوعات در پايان كتاب ارائه گرديده است.

مؤلف مطالب خود را ذيل كتاب الحدود «شرائع الإسلام في أحكام الحلال و الحرام» بيان كرده است.

انگيزه تأليف

بنا بر آنچه در مقدمه آمده، نگارنده كتاب خود را در پى تقاضاهاى مكرر عده‌اى از اهل علم مبنى بر نگارش كتابى مجزا در باب حدود شرعى نگاشته است.

ساختار

روش فقه استدلالى و با استفاده از ادله اربعه نوشته شده و شرح مباحث فقهى مندرج در كتاب شرايع علامه حلّى است. نگارنده به انعكاس فتاواى برخى از فقهاى شيعه اماميه نيز مبادرت ورزيده است.

گزارش محتوا

در ابتداى كتاب تعريفى از حدود و تعزير و فرق بين آنها و وجوب اجراى حدود و فوايد آن ارائه گرديده و سپس تعريف زنا و اثبات وجود حد براى آن مورد بررسى قرار گرفته است. نگارنده همچنين به تعريف وطى به شبهه و فرق آن با زنا پرداخته ودر تبيين آن، دو آيه مربوط به زنا در سوره نساء را شرح و تفسير كرده است.

در ادامه به حكم وطى در دبر زن نامحرم اشاره كرده و شروط اجراى حد و رجم براى زناى محصنه را اختيار، علم و بلوغ دانسته و موارد سقوط حد همراه با وجود شبهه را بررسى نموده است.

وى اجراى حد براى مصاديق كلى زنا را عدم اكراه در مرد و زن دانسته و در صورت اكراه بر عمل زنا، مهرالمثل و محلق شدن فرزند به شخص مكره را ثابت مى‌داند. تعريف احصان و زناى محصنه و شرايط وقوع چنين زنايى مانند بلوغ، حريت، عقد دايم بودن زنى كه مرتكب زناى محصنه شده، و امه نبودن (كنيز نبودن) را جداگانه بررسى نموده و مسلمان بودن را جزء شرايط احصان و زناى محصنه ندانسته و موارد رجم، يا سنگسار و موارد شلاق زدن در مورد ارتكاب به زناى محصنه را، با مراجعه به ادله روايى، مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. وى در همين راستا موارد سقوط حد در زناى محصنه، مفهوم احصان در مورد زن را مورد بحث و بررسى قرار داده و حكم طلاق رجعى زن و زناى او پس از طلاق رجعى را بيان مى‌كند.

اجراى حد زنا براى شخص كور، راه‌هاى اثبات زنا با اقرار، بينه و علم قاضى، نحوه اجراى حد، شرايط اقرار كردن به زنا و چهار بار بودن اقرار، سقوط حد در صورتى‌كه اقرار چهار مرتبه نباشد، کیفیت اقرار شخص لال و گرفتن دو مترجم براى او و احكام قذف و نسبت دادن به افراد، از موضوعات ديگر اين منبع فقهى است. در مباحث بعدى، احكام بوسيدن، هم بستر شدن، و معانقه بيان شده و احكام اجراى حد براى زنى كه حامله مى‌باشد و احكام اجراى حد براى شخصى كه ابتدا به زنا اقرار كرده، سپس منكر آن مى‌شود بيان گرديده است. در ادامه مباحث كتاب ساير شروط اجراى حد براى زنا و لواط، مساحقه و قيادت به شرح ذيل مورد بحث و بررسى فقهى قرار گرفته است: اثبات زنا با بينه و شهادت چهار مرد عادل، حساب كردن دو زن شاهد به جاى يك مرد شاهد، شرايط شهادت دادن بر زنا، حكم توبه كردن فرد پس از ارتكاب زنا، اقسام حد، حكم شرعى زناى با محارم سببى و نسبى و رضاعى، حكم زنا كردن با بچه‌ها و ديوانگان، احكام زنا كردن با زنان ذمّى، کیفیت اجراى سنگسار، احكام شرعى لواط و حد آن، شرايط اجراى حد براى لواط، کیفیت اقرار به لواط و اثبات آن، کیفیت اجراى حد براى انجام لواط، حكم لواط كردن با عبديا غلام، احكام مساحقه و اجراى حد براى زنانى كه مساحقه مى‌كنند، کیفیت اجراى حد براى فردى كه ترتيب انجام عمل زنا را مى‌دهد (قيادت)، و فروعات فقهى مربوط به مباحث مزبور.