باز کردن منو اصلی

ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور β

ابن بطوطه، محمد بن عبدالله

ابن بطوطه، محمد بن عبدالله
نام ابن بطوطه، محمد بن عبدالله
نام‌های دیگر ابن بطوطه، ابوعبدالله

ابن بطوطه، شرف الدین

نام پدر
متولد 1304 م
محل تولد
رحلت 779 ق یا 1377 م
اساتید
برخی آثار
کد مؤلف AUTHORCODE01056AUTHORCODE

ابوعبداللّه محمد بن عبداللّه بن محمد بن ابراهيم لواتي طنجى و يا به صورت كامل‌تر، ابوعبداللّه محمد بن عبداللّه بن ابراهيم بن محمد بن ابراهيم‌بن يوسف، جهانگرد معروف مغربى (703-779 ق1304/-1377 م).لقب او به دو صورت شرف‌ الدين و شمس‌الدين آمده است.وى در سال 703ق درشهر طنجه زاده شد.دربارۀ نخستين سالهاى زندگى و شرح احوال ابن بطوطة جزآنچه در سفرنامۀ وى آمده است، اطلاع ديگرى در دست نيست.چنين به‌نظر مى‌رسد كه‌وى در زادگاه خویش به تحصيل پرداخت.تحصيل او در علوم دينى بر اساس تعاليم فرقۀ مالكى بود و بى‌گمان او در فقه مالكى داراى معلوماتى بود زيرا از روزگار جوانى و حتى در سفرهاى‌خود نيز به امر قضا مى‌پرداخت.

ابن بطوطه هنگامى كه 22 ساله بود راه سفر پيش گرفت و در پنج‌شنبه 2 رجب725ق زادگاه خود طنجه را ترك گفت.قصد او از این سفر به‌جا آوردن مراسم حج و زيارت حرمین شريفين بود.چه بسا گمان نمى‌كرد كه سفرش ساليان دراز به طول انجامد و پس از یک ربع قرن به وطن خود باز گردد.طول راهى را كه ابن بطوطةپيموده 75/000 میل تخمین زده‌اند.ابن بطوطه آخرين جهانگرد بزرگى است كه‌به سراسر جهان اسلام سفر كرد.او در واقع رقيب شايسته‌اى برای ماركوپولو به شمار مى‌رفت كه تقريبا معاصر وى بود.ابن بطوطه مسلمانى مؤمن و سنت‌گرا بود.ازآنجا كه او جغرافى‌نویس، اديب و دانشمند نبود، در شرح سفر او انديشه‌هاى عالى و نكته‌هاى ظريف به‌ندرت مى‌توان يافت.او به مسائل جغرافيايى توجه خاصى نداشت و شايد به لحاظ توجه به زندگى مردم بود كه سفرنامۀ او در شرح جهان اسلامى و بطور كلى وصف جوامع شرقى سده 8ق در نوع خود يگانه و بى‌نظير است.


وابسته‌ها