باز کردن منو اصلی

ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور β

ابوروح، لطف‌الله بن ابی‌سعید

ابوروح، لطف الله بن ابیسعید
نام ابوروح، لطف الله بن ابیسعید
نام‌های دیگر جمال‌الدین ابوروح
نام پدر
متولد
محل تولد
رحلت
اساتید
برخی آثار حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیر
کد مؤلف AUTHORCODE04834AUTHORCODE

ابوروح،لطف‌الله بن سعد با نام کامل «جمال‌الدین ابوروح لطف‌الله بن سعد بن اسعد بن سعید بن ابوسعید ابوالخیر»، نسبش با سه واسطه به ابوسعید ابوالخیر می‌رسد.

متأسفانه منابع نسبت به زندگی او سکوت اختیار نموده‌اند به‌جز ابن عساکر (499-571) و ابوسعد سمعانی (506-562) نام و نشان او را کامل ذکر کرده‌اند[۱].

سمعانی او را در مرو دیده و می‌گوید: پیرمردی فاضل و ظریف و دوست‌داشتنی بود با چهره‌ای زیبا و رفتاری آهسته و باوقار. وی از جدش اسعد بن سعید (454-507ق) و دیگران سماع حدیث داشت و من در مرو، اندکی از وی حدیث کتابت کردم. به هنگامی‌که وی با وَفد (چیزی شبیه هیئت نمایندگی) دشت خاوران به مرو آمده بود. سمعانی در باب سال تولد و وفات ابوروح می‌گوید: تولدش قبل از سال 490 و وفاتش در مهینه و در پنجم رمضان سال 541ق بود[۲].

از تأمل در عبارات ابوروح می‌توان تسلط او را بر زبان فارسی و عربی به‌خوبی دریافت کرد و این چیره‌دستی وی بیشتر در ترجمه‌های که از عبارات عربی در کتاب خویش به دست داده است، به‌خوبی آشکار است.[۳].

پانویس

  1. شفیعی کدکنی، محمدرضا، ص29
  2. همان، ص29-30
  3. همان، ص31

منابع مقاله

شفیعی کدکنی، محمدرضا، مقدمه کتاب حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیر نوشته ابوالروح، لطف‌الله بین ابوسعید، تهران، انتشارات علمی، چاپ هشتم، 1386ش


وابسته‌ها