باز کردن منو اصلی

ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور β

التجديد في الإتقان و التجويد


(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | تجدیدنظر مورد تأیید واقع شد. (تفاوت) | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
التجدید في الإتقان و التجوید
NUR02980J1.jpg
پدیدآوران

حداد، محمد بن علی (نویسنده)

شافعی حفیان، احمد محمود عبدالسمیع (نویسنده)
عنوان‌های دیگر

الکواکب الدریه فی نزول القرآن علی السبعه احرف

کتاب مشتمل علی شتی فنون قواعد الاداء
ناشر دار الکتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون
مکان نشر بیروت - لبنان
سال نشر 1424 ‌‎ق یا 2003 م
چاپ 1
موضوع

احادیث خاص (سبعه احرف)

قرآن - علوم قرآنی

قرآن - قرائت
زبان عربی
تعداد جلد 1
کد کنگره
‏BP‎‏ ‎‏74‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏ش‎‏2‎‏ت‎‏3
نورلایب مشاهده
کتابخوان مشاهده


التجديد في الاتقان و التجويد نوشته احمد محمود عبدالسميع شامل مطالبى دربارۀ علم تجويد همچون وجوب علم تجويد، اقسام تجويد، اهميت تلقى تجويد از افواه مشايخ اين فن، خلاصه‌اى از تاريخ تجويد و قرائات، مهمترين آثارى كه در اين زمينه نگاشته شده، منشأ اختلاف قرائات، قرائت‌هاى متواتره، أحرف سبعة، آداب حامل قرآن، شكل مصحف و اعجام حروف آن و بيان سه ديدگاه در رابطه با اعجام حروف عربى، تجزيه و تخريب(حزب حزب كردن و جزء جزء كردن)قرآن مجيد در مصاحف عثمانى، کیفیت حفظ قرآن، عدد و اسامى سوره‌هاى قرآن، توقيفى يا اجتهادى بودن نام سوره‌ها، کیفیت و نحوه صحيح تلاوت قرآن و آنچه كه آموختن آن بر كسى كه در علم تجويد مبتدى است لازم است، تاريخچه‌اى كوتاه از جريان جمع‌آورى قرآن، تقسيم مخارج حروف به مخارج عامه و مخارج خاصه.

اقسام مخارج عامه يعنى جوف، حلق، لسان، شفتان و خيشوم.ترتيب مخارج خاصه بر حسب ورود آنها در مخارج حروف عامه، جدول مخارج حروف عامه و خاصه، القاب دهگانه حروف مثل حروف حلقية، لهوية، اسلية و...، ديدگاههاى مختلف پيرامون عدد مخارج حروف، تقسيم صفات حروف نظير همس، جهر، استعلاء، استفال و...، جدول مقارنه بين صفات حروف، تماثل و تقارب و تجانس و تباعد حروف، وقف و ابتداء، اقسام وقف.

در ادامه اين كتاب، رسالۀ «الكواكب الدرّية في نزول القرآن على سبعة احرف» نوشته محمد بن على بن خلف الحسينى المالكى الأزهري المعروف بالحداد، نيز درج شده است.مؤلف در اين رساله به بررسى حديث«انزل القرآن على سبعة أحرف»پرداخته و نيز بيان مراد از حروف هفتگانه، ترجيح ديدگاهى كه قائلست به اينكه مراد از احرف، وجوه لغت عرب است، علّت نزول قرآن با حروف سبعة،ثمرات اختلاف قرائات، جمع و تدوين قرآن، سخنى دربارۀ مصاحف عثماني، حكم سوزاندن مصحف، قرائتهاى جايز و غير جايز، شرايط ثبوت قرائت و...، ردّ ادعاى تحريف قرآن و...

محتویات

ساختار

«التجديد في الاتقان و التجويد» شامل يك مقدمه و عناوين ذيل مى‌باشد:وجوب علم التجويد...، موجز عن تاريخ التجويد و القرائات، القرائات المتواترة، الاحرف السبعة، صلة القرائات السبع بالاحرف السبعة، آداب حامل القرآن، في كتابة القرآن و اكرام المصحف، كيفية حفظ و تثبيت القرآن، نبذة مختصرة عن جمع القرآن، تقسيم مخارج الحروف، القاب الحروف، تماثل و تقارب و تجانس و تباعد الحروف، الوقف و الابتداء، اقسام الوقف و...

«الكواكب الدرية...» شامل يك خطبه و پنج باب مى‌باشد.

الباب الاول: في الكلام على حديث«انزل القرآن على سبعة احرف» داراى هشت فصل مى‌باشد.

الباب الثاني: في الكلام على سبب جمع القرآن و من جمعه، كه داراى دو فصل است.

الباب الثالث: في الكلام على المصاحف العثمانية، داراى 5 فصل است.

الباب الرابع: في الكلام على ما يجوز من القرائات و ما لا يجوز، داراى 3 فصل مى‌باشد.

الباب الخامس: في الكلام على حكم اتباع رسم المصاحف العثمانية، داراى يك فصل، دو تنبيه، يك تتمه، يك فائدة و يك خاتمه است.

در پایان فهرست مصادر و منابع اين كتاب به همراه فهرست موضوعات در اختيار خواننده قرار گرفته است.

نسخه‌شناسى

«التجديد في الاتقان و التجويد» نوشته احمد محمود عبدالسميع الشافعى الحفيان به همراه «الكواكب الدرية» نوشته محمد بن على بن خلف الحسينى المالكى الازهرى المعروف بالحدّاد در يك مجلد در قطع وزيرى با جلد گالينگور در 248 صفحه اولین بار در سال 1424 هجرى توسط «دار الكتب العلمية» بيروت منتشر شده است.

منابع مقاله

متن كتاب

وابسته‌ها