باز کردن منو اصلی

ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور β

الحج

الحج
NUR00323J1.jpg
پدیدآوران

حسینی شاهرودی، محمود (محاضر)

جناتی، محمدابراهیم (محرر)
عنوان‌های دیگر

کتاب الحج

کفارات الإحرام
ناشر مؤسسة أنصاريان للطباعة و النشر
مکان نشر قم - ایران
چاپ 1
موضوع

حج

فقه جعفری - قرن 14
زبان عربی
تعداد جلد 5
نورلایب مشاهده
کتابخوان مشاهده


الحج تقريرات درس خارج مرحوم آیت‌الله سيد‌ ‎محمود حسینى شاهرودى ره (م 1394 قمرى) است كه توسط شاگرد ايشان شيخ محمد ابراهیم جناتى شاهرودى تحرير شده است. محور بحث كتاب عروه بوده ولى در مباحثى مانند تروك احرام كه در عروه مطرح نشده كتاب شرايع محور قرار گرفته است.

سرفصل‌ها

جلد اول شامل كليات، حج صبى، حج عبد، استطاعت، استنابه و حج نذرى است.

عناوين مطالب جلد دوم عبارتند از: نيابت در حج، وصيت به حج، حج مندوب، اقسام عمره، اقسام حج، مواقيت، مقدمات احرام و کیفیت احرام.

جلد سوم مشتمل بر اين مباحث است: تروك احرام، مكروهات احرام و وقوف به عرفات.

سرفصل‌هاى جلد چهارم عبارتند از: وقوف به مشعر، اعمال منى و طواف.

در جلد پنحم اين مطالب مورد بحث قرار گرفته‌اند: سعى، احكام منى پس از عود، اعمال مدينه و كفارات احرام.

چاپ

كتاب الحج در پنج جلد در طول سال‌هاى 1381 تا 1391 قمرى توسط مطبعة القضاء در نجف اشرف چاپ شده و تجديد چاپ كتاب همراه با تصحيح و اضافات در سال 1360 شمسى در شهر قم به انجام رسيده است.