باز کردن منو اصلی

ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور β

بدایع‌نگار، محمدابراهیم بن محمدمهدی


بدایع نگار، محمد ابراهیم بن محمد مهدی
نام بدایع نگار، محمد ابراهیم بن محمد مهدی
نام‎های دیگر ب‍دی‍ع ن‍گ‍ار، م‍ح‍م‍د اب‍راه‍ی‍م‌

طه‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍د

ن‍واب ال‍طه‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍د

ن‍واب ت‍ه‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍د اب‍راه‍ی‍م‌

ن‍واب طه‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍د اب‍راه‍ی‍م‌

نام پدر
متولد
محل تولد
رحلت 1299 ق
اساتید
برخی آثار فيض الدموع: شرح زندگانی و شهادت امام حسین علیه‌السلام با نثر فارسی فصیح و بلیغ
کد مؤلف AUTHORCODE01404AUTHORCODE

محمد ابراهيم نواب تهراني ملقب به بدايع نگار، از اديبان و مورخان عصر قاجار است. خاندان‌وى تاجر بودند و او نيز در جوانى به تجارت پرداخت، اما خيلى‌زود به تحصيل علم و دانش و سپس نوشتن روي آورد. در 20 سالگى دو اثر خود، هزار دستان‌و «رساله‌اي‌درباره بديع» را توسط حاجى‌ميرزا آقاسى برای محمدشاه قاجار فرستاد و به‌دستور او نواب دارالخلافه شد. در 1276ق به‌نايب اولىِ وزارت علوم‌و رياست تجارت رسيد ‎ولى به‌علت ناسازگاري با عليقلى‌خان اعتضاد السلطنه وزير علوم و اختلاف با ملك‌التجار از مسئوليت‌خود استعفا كرد. سپس به فرمان شاه به سمت منشى اول وزارت خارجه منصوب‌شد.

آثار

از وى آثار بسیاری در زمينه‌هاي تاريخى‌و مذهبى باقى مانده كه برخى چاپ شده و برخى دستنويس باقى مانده است:

تصحيح شرح نهج‌البلاغة اثر ابن ابى‌الحديد (چاپ شده)، ترجمه نامه امام على(ع) به‌مالك‌اشتر، فيض الدموع، خسروي‌نامه (منظومه‌اي كوتاه در مدح پيامبر و...)، هزار دستان (روش گلستان سعدي)، عقد اللئالى في نقد المعالى (تاريخ دوره قاجار)، چهار رساله، تاريخ بدايع دولت و آثارى ديگر.

وفات

محمد ابراهيم نواب تهرانى‌به سال 1299ق در تهران در گذشت و در نجف اشرف به خاک سپرده شد.

وابسته‌ها