تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الطهارة النجاسات و احكامها)

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور

پرش به: ناوبری، جستجو
تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله (کتاب الطهاره النجاسات و احکامها)
NUR00466J1.jpg
پدیدآوران فاضل موحدی لنکرانی، محمد (نویسنده)
عنوان‌های دیگر الطهاره: النجاسات و احکامها
ناشر محمد الموحدي اللنکراني
مکان نشر قم - ایران
سال نشر 1409 ق
چاپ 1
موضوع

خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368. تحریر الوسیله - نقد و تفسیر

طهارت

فقه جعفری - رساله عملیه
زبان عربی
تعداد جلد 1
کد کنگره
‏BP‎‏ ‎‏183‎‏/‎‏9‎‏ ‎‏/‎‏خ‎‏8‎‏ ‎‏ت‎‏30237‎‏ ‎‏1368
نورلایب مشاهده
کتابخوان مشاهده


تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة: النجاسات و أحكامها تأليف آیت‌الله محمد فاضل لنكرانى در موضوع فقه (مبحث طهارت و نجاست) و در شرح مباحث فقهى «تحرير الوسيلة» امام خمينى نگاشته شده است.

مدارک و مستندات فقهى مؤلف در پاورقى كتاب درج شده و در پايان نيز فهرستى تفصيلى از موضوعات ارائه گرديده است. كتاب به زبان عربى است و داراى 492 صفحه می‌باشد.

انگيزه تأليف

طرح مباحث فقهى كتاب «تحرير الوسيلة» به صورت مستدل و شرح فتاوى فقهى امام خمينى است.

ساختار

همانند اغلب شروح ديگر متكى به متن نویسنده است و ذيل كلام او مطالبش را ارائه می‌كند. روش بحث در اين كتاب فقه استدلالى و با استفاده از مستندات و ادله اربعه شيعه است.

گزارش محتوا

نگارنده ضمن برشمردن انواع نجاسات، احكام و فروعات فقهى مربوط به هر يك را جداگانه مورد تجزيه و تحليل قرار داده است.

اولين شىء نجسى كه مورد بررسى و توضيح واقع شده، بول و غائط انسان و حيوان است كه در آن طهارت بول و غائط حيوان حلال گوشت و نجاست بول و غائط حيوان حرام‌گوشت و احكام شك در نجاست بول و غائط برخى از حيوانات بيان شده است.[۱]  نجاست منى انسان و هرگونه حيوانى كه نفس سائله دارد اعم از حيوانات حلال‌گوشت و حرام‌گوشت از مباحث بعدى كتاب است.[۲] 

در ادامه به نجاست مردار انسان و حيوانات داراى خون جهنده اشاره شده و شروط نجاست انواع مردار و استثناهاى آن بيان گرديده است.[۳]احكام طهارت و نجاست تخم‌مرغ خارج شده از مرغ مرده و شير دوشيده شده از حيوان مرده و اجزاء كنده شده از بدن حيوان زنده نيز از ديگر مباحث مطرح شده در اين بخش است.[۴]  احكام نجاست خون انسان و حيوان داراى نفس سائله و استثناهاى آن[۵]، احكام مربوط به نجاست سگ و خوك[۶]، احكام نجاست شراب[۷]  و آب جو[۸]، احكام نجاست كافر[۹]  و احكام نجاست عرق شتر نجاست‌خوار و فروعات فقهى مربوط به آن از ديگر فروع مطرح شده است.[۱۰] 

در همين راستا نگارنده به بررسى نجاست الكل، عصير عنبى و معنا و مصداق كافر و حكم به طهارت و نجاست آنان مى‌پردازد.

در بخش ديگر به بحث درباره احكام طهارت و نجاست بدن و لباس در حال نماز[۱۱]، طهارت و نجاست مربوط به مسجد، احكام ازاله نجاست از مصحف شريف (قرآن)[۱۲]، شك در سرايت رطوبت نجس به لباس و بدن و احكام ثبوت نجاست و راه‌هاى اثبات نجاست يك شىء پرداخته شده است.[۱۳] 

کیفیت نجس شدن برخى از اشيا به انواع نجاسات[۱۴]  و معتبر بودن شهادت دو نفر عادل براى اثبات طهارت و نجاست يك شىء و فروض متعارض در اين مسئله[۱۵]  و همچنين بحث درباره موارد غير قابل اعتنا نجاست در نماز و مقدار نجاست معفو در نماز و احكام شرعى مربوط به آنها، از مباحث پايانى كتاب است.[۱۶] 

پانویس

 1. تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، شیخ محمد فاضل لنكرانى، ج۱، ص ۳
 2. همان، ص ۲۹
 3. همان، ص ۳۸
 4. همان، ص ۶۶
 5. همان، ص ۱۰۳
 6. همان، ص ۳
 7. همان، ص ۱۳۸
 8. همان، ص ۱۹۸
 9. همان، ص ۲۰۴
 10. همان، ص۲۶۳
 11. همان، ص ۲۷۷
 12. همان، ص ۳۰۷
 13. همان، ص ۳۳۲
 14. همان، ص ۳۷۵
 15. همان، ص ۳۹۵
 16. همان، ص ۴۳۲

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب

وابسته‌ها