باز کردن منو اصلی

ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور β

جرجانی (ابهام زدایی)

جرجانی ممکن است به هر یک از افراد زیر اشاره داشته باشد:


  • على بن محمد استرآبادى (740-816ق)، معروف به مير سيد شريف جرجانى، از نامداران علم کلام، حکمت و ادب و منطق و از عالمان پرآوازه سده هشتم هجرى است. وی حنفی مذهب و اشعری مسلک است که بیشترین آوازه اش به دلیل شروح و حواشی ارزشمند وی بر آثار پیشینیان است.


  • ضياء‌الدين بن سديد‌الدين جرجانى (قرن 9ق)، نویسنده رسالات بسیار در عقاید، علم كلام، فقه و عبادات است ولى عالمى ناشناخته می‌باشد كه در هیچ یك از كتب رجال و تذكره‌ها شرح حالى از او مرقوم نيست. فقط رسالات او با عبارت: این فقیر حقیر جانى ضیاء‌الدین...آغاز می‌شود و بیشتر به صورت مكالمه، گفتگو و پرسش و پاسخ است.


  • أبوالمحاسن حسین بن حسن جرجانى فاضل، عالم، متكلم، محدث و مفسّر معروف از مشاهير علماى اماميّه و صاحب تفسير «جلاء الاذهان و جلاء الاحزان فى تفسير القرآن» مى‌باشد.