باز کردن منو اصلی

ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور β

رسالة في قاعدة لاضرر و لاضرار (موسوی کماری)

رسالة في قاعدة لاضرر و لاضرار (موسوی کماری، مهدی)
NUR12239J1.jpg
پدیدآوران موسوی کماری، مهدی (نویسنده)
ناشر مکتبة المفيد
مکان نشر تهران - ایران
سال نشر 1415 ق
چاپ 1
موضوع

فقه - قواعد

قاعده لا ضرر
زبان عربی
تعداد جلد 1
کد کنگره
‏BP‎‏ ‎‏169‎‏/‎‏52‎‏ ‎‏/‎‏ل‎‏2‎‏ ‎‏م‎‏85
نورلایب مشاهده
کتابخوان مشاهده


رسالة فى قاعدة لاضرر و لاضرار، تأليف آيت‌الله سيد مهدى موسوى كمارى(متوفى 1400ق)، به زبان عربى است. نویسنده، به دقت زواياى مختلف اين قاعده را مورد مداقّه قرار داده است.

محتویات

ساختار

كتاب، داراى تبويب و فصل‌بندى خاصى نبوده و مطالب، به‌صورت سلسله‌وار و به سبک كتب فقهى پيش از آن نگارش شده است؛ بنابراین، محقق، اگر بخواهد مطلب خاصى را در اين رساله بيابد، لازم است وقت زيادى را صرف كند كه در صورت وجود فهرست، به اندك زمانى به آن دست مى‌يافت.

گزارش محتوا

در مقدمه كتاب، محقق، سيد عبدالرسول موسوى درخواست ورثه نویسنده را از ايشان براى تحقيق كتاب و چاپ آن متذكر شده و سپس شرح حال نویسنده كه مشتمل بر ولادت و نشو و نما، اساتيد، آثار و سخنان علما درباره ايشان است، به تفصيل ذكر نموده است.

آنچه انگيزه لازم را جهت را نگارش كتاب در نویسنده پديد آورده است، آن است كه قاعده نفى ضرر از مهم‌ترين قواعد فقهى است كه شايسته است به‌گونه‌اى روشن تحرير شود و لذا وى در اين اثر، مقدار دلالت آن و کیفیت جمع بين اين قاعده و ساير احكام شرعى و قواعد كلى و ساير زواياى اين قاعده را مورد بررسى قرار داده است.

در ابتداى بحث، قاعده لاضرار به لحاظ سندى مورد بررسى قرار گرفته است. تحليل قضيه ثمرة بن جندب كه زراره از امام كاظم(ع) روايت كرده، از مطالب مهم كتاب است.

نویسنده، در بخش ديگرى از كتاب، به بررسى ديدگاه محقق خراسانى در خصوص عدم حكومت لاضرر بر احتياط عقلى پرداخته و به اين نتيجه مى‌رسد كه بين مسلك وى و مسلك شيخ انصارى تفاوتى نيست.

نویسنده، در تدوين رساله، از منابع محدودى بهره برده كه از آن جمله است: «وسائل الشيعة»، «ينابيع المودّة»، «بحار الانوار» و «خصال» صدوق.

وضعيت كتاب

محقق كتاب، بر نسخه مكتوبه به خط مؤلف اعتماد كرده است، البته اثر، ناقص بوده و برخى از سطور انتهایى آن از بين رفته است. برخى از كلمات نيز از قلم نویسنده افتاده است و محقق، با رعايت امانت، كلمه مناسب را به جاى آن قرار داده است. فهرست مطالب در كتاب ذكر نشده است.

منابع مقاله

مقدمه و متن كتاب.