باز کردن منو اصلی

ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور β

به

ویکی‌نور

خوش آمدید

دانشــنامه تخصـصی کتاب‌شـناسی و زندگی‌نامـه

(با 12189 مقاله فارسی)
مقاله برگزیده
مسند الإمام الهادي أبي‌الحسن علي بن محمد عليهماالسلام

مسند الإمام الهادي أبي‌الحسن علي بن محمد عليهماالسلام، تأليف شيخ عزيزالله عطاردى، يازدهمين كتاب از موسوعه بزرگ «مسانيد الأئمة(ع)» است كه در يك جلد به زبان عربى منتشر شده است. در اين كتاب ولادت امام هادى(ع)، فضايل و مناقب و سخنان آن حضرت در موضوعات مختلف گردآورى شده است.

نویسنده در مقدمه كتاب به قلّت احاديث امام هادى(ع) نسبت به احاديث ديگر ائمه(ع) به جهت محصور بودن آن حضرت در سامراء تحت مراقبت حكومت عباسى اشاره كرده است؛ به همين دليل راويان از ايشان به هنگام نقل حديث به اسامى مختلفى تعبير كرده‌اند كه ابوالحسن هادى، ابوالحسن ثالث، ابوالحسن عسكرى، الرجل، الطيب و فقيه العسكرى از آن جمله است.

مسند امام هادى(ع) با مطالب و احاديث مرتبط با زندگانى و شخصيت آن حضرت در هشت بخش آغاز شده است. ولادت، فضايل و مناقب، برخوردهاى آن حضرت با متوكل و شهادت ايشان، فضيلت زيارت آن حضرت و تعداد اولاد آن حضرت آمده است.

بخش ديگرى از مسند، به روايات اعتقادى اختصاص دارد. در اين بخش ابتدا رواياتى از امام در موضوعات علم، توحيد، انبيا و امامت ارائه شده است. در انتهاى اين بخش نيز روايات امام درباره افرادى چون فارس بن حاتم قزوينى و على بن مهزيار و يا فرقه‌هايى چون زيديه آمده است.

نویسنده سپس در باب «تفسير قرآن» رواياتى را كه از امام هادى(ع) در تفسير آيات چهارده سوره از قرآن كريم نقل شده به ترتيب ذكر كرده است.

باب دعا از ديگر مباحث كتاب است. در اين باب ابتدا نماز حاجت امام هادى(ع) ذكر شده بدين‌صورت كه پس از سه روز روزه‌دارى و غسل روز جمعه و صدقه به مسكين، نمازى با شرايط خاص و پس از نماز دعاى مفصلى خوانده مى‌شود. حرز، قنوت نماز و تسبيح امام هادى(ع)، از جمله احاديث زيباى اين بخش از كتاب است.

طرق حديث الغدير برواية ابن عساكر

طرق حديث الغدير برواية ابن عساكر، گردآوری و تحقیق اسناد حدیث غدیر از کتاب «تاریخ مدینة دمشق» ابن عساکر (متوفی 571ق) است که توسط امیر تقدمی معصومی صورت گرفته است.

در ابتدای کتاب، ضمن ذکر خلاصه‌ای از زندگی‌نامه ابن عساکر، توضیحاتی پیرامون کتاب «تاریخ مدینه دمشق» ارائه گردیده و پس از ذکر سخن بزرگانی مانند ابن کثیر، سبکی، نعیمی، ابن جوزی، ابن خلکان، درباره ابن عساکر و اثر او، به حدیث شریف غدیر در کتاب مذکور اشاره شده و این موضوع مورد تأکید قرار گرفته است که ابن عساکر این حدیث را از بین از 130 طریق استخراج نموده و به دلیل اهمیت این حدیث شریف، در اثر حاضر، محقق آن را به صورت جداگانه، جمع‌آوری و مورد تحقیق قرار داده است.

در ادامه، به ترتیب حروف الفبا، ذکر طرق و راویانی پرداخته شده که ابن عساکر، حدیث شریف غدیر را از ایشان، ذکر کرده است. از جمله آن‌ها عبارتند از: انس بن مالک، براء بن عازب، بیده بن حصیب، جابر بن عبدالله، جریر بن عبدالله، حبشی بن جناده، حذیفه بن اسید، حرمله مولی اسامه بن زید، خالد بن زید ابوایوب انصاری، زیاد بن ابی زیاد، زید بن ارقم، سعد بن مالک ابوسعید خدری، سعد بن ابی وقاص، سعید بن وهب، سمره بن جندب و...

در انتهای کتاب، بعد از ذکر اسنادی از حدیث غدیر که به دو یا سه نفر از صحابه یا تابعی ختم می‌شود، به شأن نزول دو آیه شریفه اکمال و تبلیغ، اشاره شده است

چگونه ویکی‌نویس شویم