باز کردن منو اصلی

ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور β

طباطبایی (ابهام‌ زدایی)

طباطبایی(ابهام زدایی) ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • سیدمحمدمهدی طباطبایی بن‌ سیدمرتضی طباطبایی نجفی بحرالعلوم(۱۱۵۵-۱۲۱۲ق)، فقیه، محدث، حکیم، ادیب و سرسلسله آل بحرالعلوم و رئیس حوزه علمیه نجف و مرجع شیعیان در روزگار خود