نمایش مبدأ برای ما أخفاه الرواة من ليلة المبيت علی فراش النبي صلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

پرش به: ناوبری، جستجو

شما اجازهٔ ویرایش این صفحه را به این دلیل ندارید:

عملی که درخواست کرده‌اید منحصر به کاربران این گروه‌ها است: کاربران، مدیران.


می‌توانید متن مبدأ این صفحه را مشاهده کنید یا از آن نسخه بردارید:

بازگشت به ما أخفاه الرواة من ليلة المبيت علی فراش النبي صلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.