رشیدالدین فضل‌الله

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور

پرش به: ناوبری، جستجو
رشیدالدین فضل‎الله
نام رشیدالدین فضل‎الله
نام های دیگر همدانی، رش‍ی‍دال‍دی‍ن‌ ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌

رش‍ی‍د طب‍ی‍ب‌، ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ اب‍وال‍خ‍ی‍ر

ه‍م‍دان‍ی‌، رش‍ی‍دال‍دی‍ن‌ ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌

عالی ه‍م‍دان‍ی‌، رش‍ی‍دال‍دی‍ن‌ ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌

نام پدر
متولد
محل تولد
رحلت 718 هـ.ق
اساتید
برخی آثار جامع التواریخ (تاریخ اسماعیلیان)

اسئله و اجوبه رشیدی

جامع التواریخ (تاریخ اغوز)

جامع التواریخ (تاریخ افرنج، پاپان و قیاصره)

کد مؤلف AUTHORCODE1690AUTHORCODE


خواجه رشيدالدين فضل‌الله بن عمادالدوله ابوالخير بن موفق‌الدوله عالى همدانى دانشمند، سياستمدار و مورخ و شاعر شيعى بين سالهاى 638 تا 645ق در همدان به دنيا آمد.وى يكى از شخصيت‌هاى پرتوان و برجسته‌اى است كه تاريخ ايران پس از اسلام به خود ديده است.خواجه به شهادت آثارى كه از او به جاى مانده سياستمدارى خدوم براى مردم و مملكت خود بوده و گذشته از آن در عصر خود به كليه دانشهاى فنى موجود در حرفه‌هاى پزشکى ايران و هند و يونان دست يافته است وى همچنين مورخى نكته سنج و دقيق و خبير و عالمى آينده‌نگر به شمار مى‌آيد.

خواجه از دانشمندان چين و تبت و ايغور و فرنگ و عرب كه در ايران به سر مى‌بردند اطلاعات جامعى به دست آورد. او بى مبالغه مردى دانشمند و اديب و مورخ بود و به علوم عمده روزگار و از جمله گياه شناسى و رياضى و هيئت و دانشهاى دينى چون كلام و نيز كارهاى ديوانى آشنايى تام داشت.

آثار

از خواجه رشيدالدين كتب و آثار متعددى به جاى مانده‌اند كه از آن ميان می‌توان به لطائف الحقائق، جامع التواريخ، السلطانيه، مفتاح التفاسير، تاريخ غازان، تقسيم الموجودات، التوضيحات، جامع رشيدى، جوابات المسائل الكلاميه و ديوان شعر وى اشاره كرد.


وابسته‌ها